KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 235 - Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 234 KPK 236 ⇨

KPKA235: Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti

1

Sang Ratu Adil sejati
samangkya sestu wus prapti
maringken tentrem raharja
tumrah mring sagung manungsa.

2

Nebus manungsa sing dosa
paring kasucening driya
mrih samya tresna-tinresnan
nebihana memengsahan.

3

Nyirnakken dayaning pati
wah malih nganyarken budi
mrih adil bebener yekti
den udi kang trusing ati.

4

Ngluberken gunging sih rahmat
nuntun tyang dosa mratobat
mrih salir tyang ingurmatan
cundhuk klayan kamanungsan

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 235 - Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti