KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 234 - Allah Tumedhak Manjalma

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 233 KPK 235 ⇨

KPKA234: Allah Tumedhak Manjalma

1

Allah ngesorken srira wit nglabuhi jalma
manungsa tan waluya ngendelken dhirinya
mung karana tresna gesang tentrem raharja
tyang lepat tinuntun tobat sranaden apura.

2

Allah tedhak manjalma wit gung ing sih tresna
ngrukunken pra manungsa klayan sariranya
mung tyang wani ngalah luhur bebudenira
tyang kang remen karukunan sinihan Pangeran.

3

Allah ngurbanken srira wit gung ing sih rahmat
nimbali pra tyang dosa mrih samya mratobat
nggih remen kraharjan nyegah kadurakan
wah nyirik mring kekerasan ngegungken kawlasan.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Tumedhak Manjalma


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 234 - Allah Tumedhak Manjalma