KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 233 - Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 232 KPK 234 ⇨

KPKA233: Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal

1

Dhuh Gusti Sang Pantara kawula nglenggana
kadya Zakharia bapa tan manteb pracaya
mugi ing natal niki Gusti sung aksami.

2

Dhuh Sang Pamarta Gusti kawula ngakeni
kadya Herodhes raja watek kamitega
mugi ing natal dinten Gusti angapunten

3

Dhuh Gusti Yesus Kristus nggih adrenging manah
saged lir Maryam Yusup sumarah mring Allah
mugi natal kang adya nuwuhna pracaya.

4

Dhuh Yesus Kristus Gusti kula ngimpi-impi
saged lir pra pandhita sung pisungsung adya
mugi natal punika mbereg manah loma.

4

Dhuh Putreng Allah Yekti panyuwun kawula
tansah sareng mlaekat memuji tan kendhat
natal niki ndadosna mindhak ajrih tresna.

4

Dhuh Gusti Putreng Allah niyat kula tansah
lir pangen ing Yudea nekseni Pamarta
mugi natal puniki nyantosakken ati.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 233 - Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal