KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 231 - Kaelokan Sayekti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 230 KPK 232 ⇨

KPKA231: Kaelokan Sayekti

1

Kaelokan sayekti Allah ngesorken dhiri dadya manungsa
papa miyos neng kandhang nistha nladhani sagung manungsa
welas asih tresna nyata ngapunten sagung lepat dosa
sayogya memuja Allah asih manungsa.

2

Mukjijad kang sejati Allah manjalma yekti
tanpa sipat bendara nging ngladosi pepadha
nladhani sagung manungsa labuh labet trus ing driya
ngarah gesang tentrem raharja
sayogya sudara ngegungna asih tresna.

3

Pangeram-eram nyata Allah dadya manungsa
ngrentahken sih rahmatnya mrih manungsa waluya
nladhani sagung manungsa mbelani tyang ringkih papa
nyirnakna panandhang sangsara
sayogya pra kanca mbabama tresna nyata

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kaelokan Sayekti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 231 - Kaelokan Sayekti