KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 230 - Kabingahan Ingkang Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 229 KPK 231 ⇨

KPKA230: Kabingahan Ingkang Sejati

1

Kabingahan kang sejati ing riyadi natal niki
pasamuwan regeng yekti sesarengan angabekti
memuja, misungsung, ngaken dosa lan nyenyuwun
bingah bingah trusing manah sung kabegjan dhateng liyan
numrahna ! raharja wit wus prapta Sang Pamarta

2

Kabingahan kang sejati ing riyadi natal niki
brayat sami tetunggilan wah ngabekti sesarengan
ngundhangna Injilnya mrih salir tyang gesang nyata
ngluwarana tyang sangsara wah mbelani tyang prih ati
mrih samya rahayu wit Sang Kristus sampun rawuh

3

Kabingahan kang sejati ing riyadi natal niki
pepanggihan lan pra mitra sesarengan aneng greja
memuji mring Gusti wah leladi mring sesami
angrukunna tyang congkrahan wah nyirnakna kamitegan
ngegungna sih tresna Kristus Gusti sampun prapti

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kabingahan Ingkang Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 230 - Kabingahan Ingkang Sejati