KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 22 - Kasampurnanipun Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 21 KPK 23 ⇨

KPKA22: Kasampurnanipun Gusti

1

Kula nggunggung-nggunggung Gusti
sesembahan kula sejati, tanpa cela sestu suci,
sabdanya dados panutan, tindaknya dados patuladhan,
tyang ngupados kayektosan
suyud mring Sang Rama, nglabuhi manungsa,
wit tresnanya trusing driya tulusnyata, rila ngurbanken sriranya.

2

Gusti ngundhangken pawarta luwarira
tyang miskin papa, sing sangsara mrih raharja,
nggih pangentasan sanyata kang tinindhes lan kinunjara,
pulih harkat martabatnya, tyang kang nandhang raga
samya den sarasna, wah mbabama tahun yobel taun adya,
nggih sih rahmating Sang Rama.

3

Duk Gusti siniya-siya,
siniksa lan sinalib seda, tan males srana piala,
mring tyang kang sengit mengsahi malah winales tresna yekti,
kadongakna mrih basuki,
Yesus Gusti kula manungsa sampuma;
nyantosakna greja dalah tyang pracaya,
nulad ing kasampurnannya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kasampurnanipun Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 22 - Kasampurnanipun Gusti