KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 229 - Linuhurna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 228 KPK 230 ⇨

KPKA229: Linuhurna

1

Gya linuhurna Gusti Pamarta karsa rawuh ing donya
Jagad bilai Kristus ngrawuhi swawi sami den pepuja
rawuhe Gusti datan ngadiIi malah ngluwari tyang dosa

2

Gya linuhurna Gusti Pamarta karsa mlasi manungsa,
jagad bilai Gusti ngrawuhi karsa nucekken tyang dosa,
dyan memujia saha mulyakna asmanipun Hyang Makwasa.

3

Gya linuhurna Gusti Pamarta ingkang karsa manjalma
jagad bilai Gusti ngrawuhi karsa ngentas tiyang dosa,
para pracaya sami tresnaa mring Gusti wah mring sesami

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Linuhurna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 229 - Linuhurna