KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 228 - Sang Ratuning Katentreman

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 227 KPK 229 ⇨

KPKA228: Sang Ratuning Katentreman

1

Bangsa kang mlampah neng pepeteng sumerep pepadhang langgeng
samya ngidungken kabingahan lir kraharjan ing panenan
de pasangan saha rembatan nggih panindhes kasangsaran
saestu sampun kasirnakna wit Sang Pamarta wus prapta.

2

Wus miyos Sang Bayi kang suci yeku ratu adil yekti
asmane sestu maha kwasa penasehat elok nyata
nggih Gusti Allah kang prakosa Rama kang langgeng slamanya
ratunipun tentrem raharja yogya tansah den pepuja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Ratuning Katentreman


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 228 - Sang Ratuning Katentreman