KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 227 - Sang Pepadhang Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 226 KPK 228 ⇨

KPKA227: Sang Pepadhang Sejati

1

Sang pepadhang sejati samangkya wus prapti
nyirnakna rehing pati mrih jalma basuki.

2

Sang pepadhang sayekti wus rawuh ing bumi
mbirat kwasaning dosa sung tentrem raharja.

3

Sang pepadhang sanyata manjalma manungsa
ngasoraken pepeteng sung gesang kang langgeng.

4

Sang pepadhanging jagad rawuh sung sih rahmat
mrih tyang pracaya pasrah dadya putreng Allah.

4

Sang pepadhang satuhu rawuh jroning kalbu
nenuntun tyang pracaya nulad Sang Pamarta.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Pepadhang Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 227 - Sang Pepadhang Sejati