KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 225 - Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 224 KPK 226 ⇨

KPKA225: Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti

1

Betlehem ing Efrata saestu prasaja
nging pinilih ing Gusti dadya negri adi
dene neng kandhang kewannya miyosing Sang Pamarta
Allah sung waluya tan mawang manungsa.

2

Pra pangon tyang kang ringkih, asor, melas asih
winartanan mlaekat margining sih rahmat
de kang sinungan waluya mung kang rumaos dosa
Allah Maha Asih mbelani tyang ringkih.

3

Pra pandhita sing wetan tyang remen kraharjan
winedharan wewadi Gustining pra gusti
samukawis kang neng jagad nggih ngundhangken sih rahmat
tyang kang maspadakna manggih tentrem rarja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 225 - Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti