KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 224 - Adining Dinten Natal

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 223 KPK 225 ⇨

KPKA224: Adining Dinten Natal

1

Dinten natal dinten adi wiyosing Sang Kristus Gusti
sumangga sumyak memuji sung pisungsung trusing ati
wah ngundhangken sih rahmatnya sarana tumindak nyata.

2

Dinten natal dinten suci dinten kabingahan yekti
nglipura tyang nandhang susah ngiyatna tyang semplah lesah
tyang kang gesang ing pepeteng den tedahna gesang langgeng.

3

Dinten natal dinten mulya dinten karaharjan nyata
mbelanana tyang sangsara mitulungi tyang kang papa
ngrukunna tyang samya dredah numrahna berkahing Allah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Adining Dinten Natal


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 224 - Adining Dinten Natal