KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 223 - Allah Asih Marang Jagad

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 222 KPK 224 ⇨

KPKA223: Allah Asih Marang Jagad

1

Kapireng swara gumyak ngumandhang saking swarga
paring wartos kabingahan tumrah mring pra manungsa
sestu AIlah tresna ngantos ngutus Putranya
maringken tentrem rahayu mring para wong pracaya

Reff:

Rungokna swaranya paring wartos basuki
Rungokna swaranya Pangeran asih mring jalmi.

2

Putreng Allah wus prepti dados Panebus yekti,
pra pangon kang winartosan bingah gya angupadi,
dununging Sang Bayi kadya wartos sing Gusti,
lumantar bala swarga lah yekti Allah tresna.
Reff:

3

Pra pangon kang wus manggya bayi yeku Sang Putra,
memuji miwah wewarta mring sakehing manungsa,
lah aja semaya marek mring Sang Pamarta,
mrih antuk gesang sejati tetunggilan lan Gusti.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Asih Marang Jagad


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 223 - Allah Asih Marang Jagad