KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 222 - Rawuhing Ratu Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 221 KPK 223 ⇨

KPKA222: Rawuhing Ratu Sejati

1

Ratu mulya nging ngesorken srira krana karsa nylametken tyang dosa
nandhang papa wiwit wiyosira suket alum nggedhong Kang Sinuhun
pamakanan papan sarenipun langit bumi sung sembah pamuji.

2

Ratu yekti ratu saking swargi tedhak donya jumeneng Pantara
angrukuna Allah lan manungsa pra mlaekat ngidung nggunggung Allah
de sih rahmat tumraha sumrambah karaharjan mring tyang sinarjonan.

3

Ratu suci ratu welas asih lintang adi surem krana sedhih
njerit nangis krana pokal wengis para bayi ing Betlekhem nagri
den pejahi dening iblis nraka jagad sepi wit sungkaweng driya.

4

Ratu nyata ngasta tentrem rarja mbirat dosa nyirnakken antaka
tyang mersudi kautamen yekti sowan Gusti asung sembah bekti
wah ngaturna pisungsung mirunggan tyang pracaya misungsungna gesang.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Rawuhing Ratu Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 222 - Rawuhing Ratu Sejati