KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 217 - Lintang Endah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 216 KPK 218 ⇨

KPKA217: Lintang Endah

1

Lintang endah nyaritakna rawuhing ratu swarga
sagunging pra manungsa gya sowan asung sembah nyata
ratu swarga Maha mulya ngesorken sarira
karsa nebus manungsa

2

Lintang adi sung pawarti wiyosing bayi suci
tyang ngantya Sang pamarta dienggal ngabekti memuja
bayi suci yeku Gusti ngasta tentrem rarja
sinungken mring manungsa

3

Lintang mulya sru martosna juru slamet wus prapta
tyang remen kautaman ngaturna pisungsung pethingan
Sang Pamarta Maha tresna nuntun tyang pracaya
mlebet mring Kraton Swarga.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Lintang Endah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 217 - Lintang Endah