KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 216 - Kanca Agiyaka

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 215 KPK 217 ⇨

KPKA216: Kanca Agiyaka

1

Kanca agiyaka muji Sang Pamarta kang nilar kamulyan ing swarga
tedhak ing donya dados bayi papa

Reff:

payo sujud ngabekti, payo sujud ngabekti
sung-pisungsung panggunggung mring Gusti.

2

Kanca den tampia rawuhing Pamarta jroning manah srana pracaya,
mrih rukun tansah klayan Allah Rama.
Reff:

3

Kanca agiranga ngundhangken Injilnya, de Allah netepi prasetya,
ngentas manungsa sing kwasaning dosa.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kanca Agiyaka


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 216 - Kanca Agiyaka