KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 215 - Cahyeng Endah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 214 KPK 216 ⇨

KPKA215: Cahyeng Endah

1

Iba endah cahyeng ratri kang nyunari jagad rat
duk praduta swarga prapti ngundhangaken sih rahmat
raharja prajalma kang sinungan kawaluyan
lantaran Sang Pamarta lantaran Sang Pamarta.

2

Puji konjuk Hyang Matresna kang melasi manungsa
nglepataken sing bebendu asung tentrem rahayu
manungsa sayogya ndherek muji Hyang Masuci
langgeng ing salaminya langgeng ing salaminya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Cahyeng Endah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 215 - Cahyeng Endah