KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 213 - Puji Konjuk Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 212 KPK 214 ⇨

KPKA213: Puji Konjuk Gusti

1

Puji konjuk Gusti ratuning swargi
Kang angesorken srira myang manjalma,
miyos wah sugengnya tansah nandhang sangsara,
mrih mulyakken jalma luwar saking dosa
Haleluya.

2

Puji konjuk Gusti Juru Basuki,
pra bala tantra swargi ramya muji,
wah sih rahmating Allah tumrah mring manungsa,
nggih tentrem rahayu binabar ing donya.
Haleluya.

3

Puji konjuk Gusti nggih Sang Pamarta,
kang gung sih lan piwlasnya mring manungsa,
yogya sinaosan pisungsunging kamu!yan,
yeku bandha nyawa pisungsunging gesang.
Haleluya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Puji Konjuk Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 213 - Puji Konjuk Gusti