KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 212 - Pamujining Zakaria

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 211 KPK 213 ⇨

KPKA212: Pamujining Zakaria

1

Pinuji Allah Makwasa
Gustine tyang kang pracaya
De umate tinuwenan
Pinaringan pangentasan.

2

Sunguning tentrem raharja
wus tuwuh wit Sang Pamarta
pinaringken mring umatnya
mring trahe tyang mursid nyata

3

Allah ngluwari umatnya
sing tyang remen ing duraka
wah netepi prasetyannya
sung nugraha mring manungsa

4

Pinuji Allah murbeng rat
nggih kang nglubema sih rahmat
temah tyang pracaya yekti
angabekti tanpa wedi

4

Tyang mursid nggih sru memuji
nggunggungnggurqgmg mring Hyang Widi
aneng sajroning kasucen
wah ngugemi ing kayekten

4

Turune tyang mursid yekti
dinuta mrih dadya nabi
yeku cecalaning Gusti
ngundhangken margi basuki

4

Margining rahayu yekti
mung sih rahmatipun Gusti
nggih pangapuraning dosa '
wit kwasananing Sang Pamarta

4

Sang Surya Enjing wus prapta
madhangi sagung manungsa
mrih tyang kang aneng pepeteng
samya manggih gesang langgeng

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamujining Zakaria


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 212 - Pamujining Zakaria