KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 211 - Pamujine Maryam

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 210 KPK 212 ⇨

KPKA211: Pamujine Maryam

1

Nyawa lan atiku bungah ngluhurken mring Allah.
dak pujekna kidung girang wit gunging kadarman,
de Allah wus ngudaneni asoring kang abdi,
lah panganggepe pra bangsa aku wong kang begja.

2

Gung luhur pakaryanipun wah asmanya suci,
sih rahmatnya run tumurun mring tyang ajrih asih,
pangwasa nggih kamulyannya binabarken nyata,
wit pakaryaning astanya nylametkan manungsa.

3

Wong kang seneng nggunggung dhiri tan bakal lestari,
dalah wong kang mengku kwasa tan langgeng rehira,
wit samya tinundhung kesah krana bramantyanya,
nging wong asor samya bingah linuhurken nulya.

4

Wong kang mursid ingeroban salir kang prayoga,
nging wong mursal tan keduman sihing Kang Makwasa,
pra abdine kaluberan sih rahmat tan kendhat,
wit prasetyane kang adya mring wong kang pracaya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamujine Maryam


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 211 - Pamujine Maryam