KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 210 - Rawuhipun Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 209 KPK 211 ⇨

KPKA210: Rawuhipun Gusti

1

Dhuh Gusti kados pundi nggen kula sung urmat
methukken klayan puji mring ratuning jagad
mugi Gusti madhangi lantaran Roh Suci
mrih nggen kula ngabekti mranani mring Gusti.

2

Sing dhampar kang sejati nggih kamulyan swargi,
Gusti tedhak ing donya nunggil lan manungsa,
tumut nandhang sangsara ngrembat kasisahan,
ngrukunken tiyang dosa dhumateng Pangeran.

3

Punapa kang njalari dhuh Ratuning swarga,
Paduka rawuh mriki karsa nandhang papa,
mung sih piwlas Paduka dhumateng manungsa,
manggiha gesang mulya nunggil lan Sang Rama.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Rawuhipun Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 210 - Rawuhipun Gusti