KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 20 - Panggunggung Konjuk Mring Pangeran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 19 KPK 21 ⇨

KPKA20: Panggunggung Konjuk Mring Pangeran

1

Pangeran Ma mulya yogya kula puja
dene agung kadarmannya kang sumrambah mring kula
datan wonten timbangannya tan kendat lumintunya
Pangeran Ma mulya, yogya pinuja, (2X)..

2

Pangeran Mamulya yogya kula puja
dene karsa maringaken Putranipun pribadya
dinadosken Juru slamet miwah Pamarta kula,
Pangeran Mamulya yogya pinuja (2X).

3

Pangeran Mamulya yogya kula puja
de tan karsa malesaken sagung klepatan kula .
malah dipun sucekaken sarta ingangkat putra
Pangeran Mamulya yogya pinuja (2X).

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panggunggung Konjuk Mring Pangeran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 20 - Panggunggung Konjuk Mring Pangeran