KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 207 - Nyaosken Yoga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 206 KPK 208 ⇨

KPKA207: Nyaosken Yoga

1

Gusti nimbali pra lare mrih sowan mesthi binerkahan sinung kraharjan
de pra lare kang tuhu ing pracaya yeku ingkang darbe Kratoning swarga

Reff:

dhuh Gusti samangkya sowan kawula nyaosaken yoga dhateng Paduka.

2

Gusti nimbali pra lare mrih sowan nggih samya dados putraning prasetyan
de pra tyang sepuh kedah nggulawenthah nenuntun lare karem sabdeng Allah
Reff:

3

Gusti nimbali pra lare mrih sowan dados gegelitaning pasamuwan
leladi mrih greja tuwuh ngrembaka wah bebrayan tansah tentrem raharja
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyaosken Yoga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 207 - Nyaosken Yoga