KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 206 - Baptisipun Lare Alit

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 205 KPK 207 ⇨

KPKA206: Baptisipun Lare Alit

1

Dhuh Rama mugi ngluberna berkah wonten ing satengahing pasamuwan,
dalah para anak kawula sowan nampeni prasetyanipun Allah.

2

Pasamuwan kadadosken suci wonten ing Asmaning Rama ing Swargi
pra lare ugi dados tyang piniji wah pinaringan gesang sayekti.

3

Sang Roh Suci wah sabda Paduka nuntun pra lare manteb ing pracaya
wit dosanya wus linebur binirat gesang mursid yekti wit sih rahmat.

4

Pra lare nggih misungsungken gesang de wus dados putreng Allah Pangeran
mbabarken tresna nyebar karaharjan leladi mring greja lan bebrayan.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Baptisipun Lare Alit


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 206 - Baptisipun Lare Alit