KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 205 - Baptis Lare

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 204 KPK 206 ⇨

KPKA205: Baptis Lare

1

Gusti Yesus kula sami nyaosken lare alit
mugi Gusti maringana pratandhaning sih rahmat.

2

Mugi Gusti njurungana ing pandonga kawula,
anak kula lestantuna dadosa kagunganta.

3

Anak kula agengira dadosa tyang utami,
lestantuna angsala sih sing Gusti wah sesami.

4

Mugi Gusti mitulungi kula tyang sepuhira,
kasagedna mulang yoga tansah bekti mring Gusti.

4

Gusti seda krana kula nggih krana anak kula,
sagung dosa ingaksama sami pinundhut putra.

4

Baptis suci mratandhani sih Paduka dhuh Gusti,
kang njalari gesang suci yeku anyaring budi.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Baptis Lare


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 205 - Baptis Lare