KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 204 - Pandadar Ing Bujana

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 203 KPK 205 ⇨

KPKA204: Pandadar Ing Bujana

1

Dhuh Gusti kula sung puji ing bujana suci niki
de ngraosken ing kraharjan wah kamulyan saking swarga
tetunggilan lan Pangeran yogya kula ndhandha gesang.

2

Dhuh Gusti kula nglenggana mring dosa nggih lepat kula
tan saged nguwalken dhiri sing rehing pati antaka
mung ngegungken sih Paduka Allah Kang Mahawilasa.

3

Dhuh Gusti kula ngakeni sih Paduka agung yekti
wit sedaning Kristus Gusti kula luwar saking pati
sinungan gesang sejati langgeng wilujeng ing swargi.

4

Dhuh Gusti kula nampeni sih rahmat luber sing swargi
kula sumarah pracaya nggih ngayom mring Sang Pamarta
dinadosken putreng Allah kang tansah numrahken berkah.

4

Dhuh Gusti kula prajanji wus mesthi kula tetepi
saos sokur datan kendhat tansah martosken sih rahmat
wah gesang mursid sayekti rameng gawe pamrih sepi.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pandadar Ing Bujana


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 204 - Pandadar Ing Bujana