KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 203 - Bujana Kang Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 202 KPK 204 ⇨

KPKA203: Bujana Kang Suci

1

Tumurun sing swarga adi karaharjan sayekti
pinaringken dening Gusti aneng bujana kang suci,
mareka tyang dosa sagung kang mratobat nyuwun tulung,
tampanana anggur roti pralambang panebus yekti

2

Sih kang tan ana tandhingan yeku kurbaning gesang,
dadya panebus sayekti mrih pra manungsa basuki,
timbangana klayan tresna mbangun turut trus ing driya,
ing mbenjang ndherek bujana kang sampurna aneng swarga.

3

Pisungsung pratandha tresna sumaos Sang Pamarta,
sinartan lampah utami labuh labet mring sesami,
ngudi sakatoging budi mrih pasamuwan nyawiji,
de yen sampun dugeng janji ndherek ing bujana swargi.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Bujana Kang Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 203 - Bujana Kang Suci