KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 202 - Bujana Kang Sestu Sampurna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 201 KPK 203 ⇨

KPKA202: Bujana Kang Sestu Sampurna

1

Kula sung pamuji sokur konjuk Hyang Maluhur
kang nimbali kula samya nampeni nugraha
ndherek ing bujana suci, bujana sing swargi,
yeku karaharjan yekti nggih kamulyan adi,
mbenjang yen wus mlebet swargi ing Kratoning Gusti,
kula ndherek ing bujana kang sestu sampurna

Reff:

Yogya disetya temen pracaya
ngestokken sabdanya tansah olah tresna
gesang kang sembada

2

Kula samya sung pamuji konjuk Hyang Masuci
nadyan kula kathah cacad rinoban sih rahmat,
pareng ndherek bujananya tunggil pra pracaya,
angger tan ndlarung ing dosa manut rehing donya,
mbenjang yen Gusti wus prapta ngadili manungsa,
kula ndherek ing bujana kang sestu sampurna,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Bujana Kang Sestu Sampurna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 202 - Bujana Kang Sestu Sampurna