KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 201 - Timbalan Nderek Ing Bujana

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 200 KPK 202 ⇨

KPKA201: Timbalan Nderek Ing Bujana

1

Gusti nimbali kula samya nderek ing sakramen bujana
nggih tetunggilan klayan Gusti sarta nyawiji lan sesami
sih sinihan binabar nyata silih leladi den tindakna
nging kula asring tan lampah tresna adhuh Gusti nyuwun pangaksama

2

Sakramen Bujana ngengetna kurbaning Sang Kristus Pamarta
anggur roti pratandha yekti margining tyang dosa basuki
tepang klayan Allah Masuci sarta rukun klayan sesami
nging kula taksaih asring perdondi adhuh Gusti kula nyuwun suci

3

Bujana kang suci nimbali pasamuwan samya nyawiji
lir badan kang namung sajuga namging kathah peranganira
wit niku paeksi sanyata Kristus Juru Slamet manungsa
nanging kula asring cecongkrahan dhuh Gusti ngapuntena mring kula

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Timbalan Nderek Ing Bujana


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 201 - Timbalan Nderek Ing Bujana