KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 199 - Bujana Swarga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 198 KPK 200 ⇨

KPKA199: Bujana Swarga

1

Wonten ing bujana swarga taksih langkung panggenan
angger tyang dosa mratobat mesthi nggih sinuruhan
Gusti ngutus pra abdinya ngundhangken ing sajagad
dhateng sawarnining jalma kang ngrumaosi cacad

Reff:

Rungokna neng swarga isih luwih panggonan
wong dosa mareka sira kang sinuruhan

2

Bujana suci samangkya mbabar rasukan swargi,
anggur roti ibaratnya patunggilaning Gusti,
nggih kasucen, katentreman wah karahayon sanyata
miwah sih rahmating Allah kang ingundhangken tansah,
Reff:

3

Mila swawi kanca kula samya marek mring Gusti,
kang tan nampik tiyang dosa kang adreng dados suci,
sinten rumaos klepatan wah kawratan ing dosa,
anilingna sabdeng Allah kang ngundhangken sih rahmat,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Bujana Swarga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 199 - Bujana Swarga