KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 198 - Pamuji Ing Bujana Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 197 KPK 199 ⇨

KPKA198: Pamuji Ing Bujana Suci

1

Dhuh nyawaku sira saosa puji mring Pangeran Allah Kang Maha suci
sabatinku ngluhurna asmane dhuh nyawaku Yehuwah kamulyakna
aja lali mring gunging kadarmannya elingana sawiji wijine

2

Pujinen kang ngapura dosanira kang marasken sagung lelaranira
nebus uripmu saking antaka kang ngerobi sira klawan kawlasan
wah maregi umurmu lan kadarman myang ngenomke kakuwatanira

3

Yehuwah paring adil kang sanyata mring saliring wong kang kinaniaya
saklangkung dennya sung palimirma agung sabare lan sih kadarmannya
datan salaminya nggenira duka wah bebendunya den sirep nulya.

4

Sepira dhuwure langit sing bumi samono sih kadarmane Pangeran
mring wong kang nyaosi pangabekti sepira dohe kulon saka wetan
samono nggenira ngedohken dosa wah panerak sing tyang kang pracaya

4

Kadya welasing bapa mring anaknya mangkono Allah dennya asih darma
mring wong kang nyaosi pangabekti mila slamanya yogya den pepuji
kamulyane den caritakna yekti mrih sagunging manungsa ngabekti

4

Pangeran Yehuwah ambeg welasan wah tansah ngegungken ing kasabaran
sih susetyane langgeng slawase wah enggal sirep duka bramantyane
nging tansah ngluberken sih mring tyang dosa tyang kang lepat mesthi den apura.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Ing Bujana Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 198 - Pamuji Ing Bujana Suci