KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 197 - Kembul Bujana Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 196 KPK 198 ⇨

KPKA197: Kembul Bujana Suci

1

Kula sami sesarengan kembul bujana suci
yeku pratandhaning kurban nggih kurbanipun Gusti
roti anggur ibaratnya sarira miwah rahnya

2

Bujana suci puniki sesengkeraning Gusti,
ingkang den agem sarana ngrimat pitados kula,
temahan saged ngarosken tentrem rahayu langgeng.

3

Kembul ing bujana suci martosken sihing Gusti,
denya anglampahi seda dados panebus kula,
samangke kita nekseni dimen jagad ngugerni.

4

Mila kang sawiyah-wiyah tan pantes pisowannya,
kedah kanthi panalangsa nggetuni dosanira,
kalayan manteb ing manah ajrih asih mring Allah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kembul Bujana Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 197 - Kembul Bujana Suci