KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 195 - Isining Kitab Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 194 KPK 196 ⇨

KPKA195: Isining Kitab Suci

1

Isining kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran
dadya srana suka piwulang margining kautaman

Reff:

dimen tyang pitados tansaha rumantos
mbangun turut Gusti nresnani sesami

2

Tyang lepat kraos winelehna dening sabdaning Kang Ma'kwasa
tyang dosa gya samya mratobat nampenana sih rahmat
Reff:

3

Tyang lesah sinung lipur nyata karana kwasaning sang sabda
wewatekan mindhak utama wah kekah ing pracaya
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Isining Kitab Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 195 - Isining Kitab Suci