KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 193 - Mung Sawiji Kabegjan Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 192 KPK 194 ⇨

KPKA193: Mung Sawiji Kabegjan Sejati

1

Lamun lampah kula neng padhanging sabda kula bingah wah suka rena,
Kula yakin estu Gusti nuntun temtu mring tyang kang pitados satuhu

Reff:

mung sawiji kabegjan sejati nggih pitados mring Gusti wah manut lan bekti

2

Yen peteng ing manah kabidhung ing susah kula enggal nilingken sabda,
uwas myang kuwatir mesthi gya sumingkir, angger pasrah ngayom ing sihnya
Reff:

3

Iba begja kula sajroning panggodha kiniyatken dening sabdanya,
rineksa tan dhawah wah tan ngantos lesah, wit saking sih rahmating Allah
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mung Sawiji Kabegjan Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 193 - Mung Sawiji Kabegjan Sejati