KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 191 - Angger-Anggere Pangeran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 190 KPK 192 ⇨

KPKA191: Angger-Anggere Pangeran

1

Angger angger suci peparinging Gusti
sanyata sampurna,paring pangalaman
lan kawicaksanan wah nyegerken nyawa
dhawuhipun Allah mbingahken ing manah
wit patitis sayeti prentahe Pangeran
dhatengken kraharjan krana saestu murni

2

Ajrih sih mring Gusti yeku lampah suci lestantun slaminya,
sabdeng Kang Murbengrat leres tanpa cacat wah adil sadaya,
linangkung endahnya munjuli sesotya lan sabarang kang peni,
dalah madu tala kasor raosira wit nengsemken ing ati.

3

Tyang setya ngabekti manut rehing Gusti karoban ing berkah,
sagung kang netepi dhawuh-sabdeng suci rineksa ing Allah,
sajroning panggodha wah yen den paeka tan sande linuwaran,
tyang mursid gesangnya wah tulusing driya kanggenan ing kabegjan

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Angger-Anggere Pangeran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 191 - Angger-Anggere Pangeran