KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 190 - Tyang Kang Manut Angger-Angger

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 189 KPK 191 ⇨

KPKA190: Tyang Kang Manut Angger-Angger

1

Rahayu tyang utami ing lampah ngambah margi prentahing Sang Yehuwah
rahayu kang netepi sabdanya
tyang kang manut ing sapangrehe Gustisarta tansah telaten netepi
sakarsane klawan eklas ing ati.

2

Marginira tyang lampah utama nggih tyang anem jujur ing lampahira
mbangun turut mring sabdaning Allah
ngupadi Allah lan gumolong ati wah ngandhemi prasetyaning Gusti
nyingkiri dosa, panerak, pamblunthah.

3

Gusti mugi ngirid lampah kula manut sabdeng suci ing salaminya
tansah karem gesang mursid nyata
cacading gesang kula kasingkirna temah kula temen trus ing manah
nindakken pranataning Sang Yehuwah,

4

Sabdaning Allah kang dadya dilah madhangi kula murih mursid tansah
nggih nuntun kula bekti mring Allah
kula supaos nedya den tetepi ngestokken sagung prentahe Gusti
tan wigih kangelan dugeng ing janji

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tyang Kang Manut Angger-Angger


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 190 - Tyang Kang Manut Angger-Angger