KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 18 - Sih Kamirahanipun Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 17 KPK 19 ⇨

KPKA18: Sih Kamirahanipun Allah

1

Sihe Allah gung sanyata mring kawula tyang dosa
sing bangsa sanes umatnya ingangkat dados putra
tinebus Sang Kristus Gusti gesang anyar sayekti
nindakna pakarti luhur yeku tandhaning sokur.

2

Sih nugrahaning Pangeran pinaringken lahanan
tan wonten dosa duraka kang datan ingapura
nging tyang kang wangkot ing ati pracaya mung ing lathi
pinagas saking sih rahmat sangsara ing akherat.

3

Sihing Allah sestu adya mulyakken tyang pracaya
mrih dados rowangnya tansah mbabar kratoning Allah
olah tresna trusing manah tentrem rarja sumrambah temah
Allah kaluhurna samangkya lan slaminya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sih Kamirahanipun Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 18 - Sih Kamirahanipun Allah