KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 187 - Pisungsung Jiwa Raga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 186 KPK 188 ⇨

KPKA187: Pisungsung Jiwa Raga

1

Jiwa raga kawula konjuk mring Sang Pamarta
mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran kamulyaning Pangeran

2

Tangan suku kawula nindakken pakaryannya,
mrih sesami basuki nampeni sihing Gusti, nampeni sihing Gusti

3

Dalah kedaling ilat nggih ngundhangken sih rahmat,
temah asmaning Gusti datan kendhat pinuji, datang kendhat pinuji

4

Bandha lan kasugihan, wegdal wah kasagedan,
nggih gesang sawetahnya dadya pisungsung nyata, dadya pisungsung nyata.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pisungsung Jiwa Raga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 187 - Pisungsung Jiwa Raga