KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 186 - Pisungsung Konjuk Mring Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 185 KPK 187 ⇨

KPKA186: Pisungsung Konjuk Mring Gusti

1

Jagad nampik sihing Allah nyingkur mring Sang Pamarta
nging kula pracaya pasrah ngraosken sih rahmat nya

Reff:

mangga sru ngidung ngunggung Hyang Widi wah sung pisungsung konjuk mring Gusti
ngaturken pratandha sokur krana berkahnya mancur.

2

Jagad ndlarung aneng. dosa tansah mburu kadonyan,
kula bekti mring Sang Rama wit rinoban kabegjan,
Reff:

3

Jagad manut rehing pati kang dugeng nraka langgeng,
kula tinuntun Roh Suci ing manah ayem tentrem,
Reff:

4

Jagad remen ing pablunthah ngendhem sengit lan drengki,
kula'dadya putreng Allah mila tresna sesami,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pisungsung Konjuk Mring Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 186 - Pisungsung Konjuk Mring Gusti