KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 185 - Pisungsung Konjuk Mring Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 184 KPK 186 ⇨

KPKA185: Pisungsung Konjuk Mring Allah

1

Konjuk mring Kang Maha agung kawula sung pisungsung
cihnaning bingahing rnanah wit berkahing Allah
sumengka wah sinengkera lan temen rineksa
dadya srana munpangati mrih kamulyaning Gusti.

2

Konjuk Allah kang Maluhur kawula saos sokur,
kebabaring raos urmat wit tansah rinimat,
dalah gesang kula mugi kagem dening Gusti,
dadya lantaraning berkah tumraha miring tyang kathah

3

Konjuk ing ngarsaning Allah kawula sung panrimah,
tandha ajrih asih kula wit gung sih rahmatnya,
mugi Gusti nggih karenan temah binerkahan
dadya margi Kratoning Allah binabar neng bumi

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pisungsung Konjuk Mring Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 185 - Pisungsung Konjuk Mring Allah