KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 184 - Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 183 KPK 185 ⇨

KPKA184: Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran

1

Kula tansah ngraosken bingah wit sih kamirahaning Allah
ngganjar kawilujengan nyata lantaran kurbaning Sang Putra
mila kula saos pisungsung tandha sokur mring Allah Maagung
wit yektine gesang kula namung krana lubering sih rahmatnya.

2

Kula tansah manggih kabegjan wit karoban ing kamirahan,
saliring kabetahan kula kacekapan ing wancinira,
mila kula saos pisungsung tandha sokur mring Allah Maagung,
wit yektine gesang kula namung krana lubering sih rahmatnya.

3

Kula sinungan kasarasan krana sih mirahing Pangeran
temahan saged nambut kardi margine manggihken rejeki,
mila kula saos pisungsung tandha sokur mring Allah Maagung,
wit yektine gesang kula namung krana lubering sih rahmatnya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 184 - Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran