KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 183 - Pisungsung Miring Kang Maluhur

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 182 KPK 184 ⇨

KPKA183: Pisungsung Miring Kang Maluhur

1

Gusti Kang Maluhur kula saos sokur
sung pisungsung klayan bingah wit lubering berkah
mugi dados marginira asma Paduka pinuja,
karsanta binabar nyata kraton swarga rawuha
Amin, Amin, Amin

2

Gusti Kang Maagung kula sung pisungsung
dados srananira greja leladi makarya
mbabarken tresnaning Allah
sumrambah mring tiyang kathah,
temahan Gusti pinuji ing jagad lir ing swargi,
Amin, Amin, Amin

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pisungsung Miring Kang Maluhur


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 183 - Pisungsung Miring Kang Maluhur