KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 182 - Riyadin Saosan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 181 KPK 183 ⇨

KPKA182: Riyadin Saosan

1

Pra tyang pracaya sagung sumangga sung pisungsung
konjuk Gusti Makwasa ing dinten Pentakosta
wit berkahing Pangeran tyang nenanem panenan
kasil tyang kang makarya kabegjan kang pinanggya.

2

Wulu wetuning bumi dalah wohing makarti,
sinaosken mring Gusti kanthi tulus ati
sinartan karameyan bludaging kabingahan
dene berkahing Allah tan kendhat tansah tumrah.

3

Ing dinten Pentakosta dinten kang sestu adya
nggih riyadin saosan sung pisungsung mirunggan,
wit pangreksaning Gusti pasamuwan lestari,
tuwuh sarta ngrembaka kalis sing gung rubeda.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Riyadin Saosan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 182 - Riyadin Saosan