KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 181 - Saosan Sokur

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 180 KPK 182 ⇨

KPKA181: Saosan Sokur

1

Kula ananem wiji taberi ngrimati
nging tuwuh miwah suburnya Allah kang mberkahi
Pangeran paring jawah lan sunaring surya
wah saliring wohira nggih berkahing Rama

Reff:

Sumangga misungsung kanthi trusing manah
sadhengah barang darbe kita konjuk mring Allah.

2

Kula sengkut makarya ing saliring kardi
wit iku dados marginya berkah saking Gusti
sawarnining pakaryan tan ana kang nistha
asil gedhe cilaka mesthi murakabi.
Reff:

3

Kasarasan karosan berkahing Sang Rama
kapinteran kaprigelan wah aruming nama
ywa nganti anjalari gumunggunging ati
ing sagunging kahanan ngluhurken Pangeran.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Saosan Sokur


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 181 - Saosan Sokur