KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 180 - Ngaturaken Pisungsung

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 179 KPK 181 ⇨

KPKA180: Ngaturaken Pisungsung

1

Pisungsung konjuk mring Gusti tan mung sapra sedasan
berkahnya rina lan wengi datan kenging ingetang
sawernaning kang pangaji konjuk ngarsaning Pangeran

2

Nulad randha miskin nyata nging loma pisungsungnya
sadaya kang den darbeki den saosken mring Gusti,
sawetahing gesang kula konjuk Allah Kang Makwasa.

3

Pisungsung kang trus ing ati karenan ngarseng Gusti,
kamirahannya ndhawuhi tyang ajrih asih yekti,
kanthi setya kula tansah lelados bekti mring Allah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ngaturaken Pisungsung


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 180 - Ngaturaken Pisungsung