KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 178 - Gusti Pepadhanging Jagad

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 177 KPK 179 ⇨

KPKA178: Gusti Pepadhanging Jagad

1

Gusti pepadhanging jagad gung luber ing sih rahmat
asihmring salir manungsa Samya den wilujengna
tinuntun mring margi padhang manunggil lan Pangeran
gesang mursid yekti tansah mbangun turut mring Allah.

2

Gusti pepadhang sejati nggih kang nganyarken budi
nglipur tyang susah ing manah ngiyatken tyang kang semplah
nyantosakken ing pracaya mrih unggul nglawan dosa
mring Allah tansah ngabekti wah nresnani sesami

3

Gusti pepadhang sing swarga sung gesang langgeng nyata
salir tyang ngayom ing sihnya sinung ayeming driya
tinuwukan srana berkah kasampurnan den arah
tinuntun ing sabda suci tansah ngener mring swargi.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Pepadhanging Jagad


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 178 - Gusti Pepadhanging Jagad