KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 177 - Gusti Yesus Ratu Adil

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 176 KPK 178 ⇨

KPKA177: Gusti Yesus Ratu Adil

1

Ratu adil kang sejati saestu namung sawiji
yeku Sang Kristus Gusti mengku swarga lan jagad rat nggih Panutaning pra umat
pinujia tan kendhat pinujia tan kendhat

2

Ratuning tentrem raharja kang luber ing sih rahmatnya
mring sagunging manungsa Ratuning kratoning Allah pangwasanya langgeng tansah
Sinembah salir titah, Sinembah salir titah

3

Kratonira katentreman pranatannya kaadilan
prajuritnya katresnan pangrehe bebener nyata peparinge gesang begja
pinujia slaminya, pinujia slaminya.

4

Sagunging tyang kang pracaya ngayom nggih dadya abdinya
tansah sinung raharja uwal sing pangrehing pati benjang sampurna ing Swargi
mila tansah memuji mila tansah memuji.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Yesus Ratu Adil


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 177 - Gusti Yesus Ratu Adil