KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 176 - Kang Pinunjul Katresnan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 175 KPK 177 ⇨

KPKA176: Kang Pinunjul Katresnan

1

Tyang kang sagah ngurbanken dhiri leladi ing pamrih sepi
mung tyang kang mbabar tresna nyata nulad tindake Sang Pamarta

Reff:

yekti amung telung prakara pangarep-arep lan pracaya
sarta katresnan nyata lelabet trusing driya ingkang pinunjul tresna

2

Kang mbelani tyang ringkih papa, mrih darbe aji manungsa
nggih tyang kang watek asih tresna kumedah nglantarken berkah
Reff:

3

Tyang kang ngrukunken tyang sulayan tansah ngarah katentreman
mung tyang kang olah ing katresnan wah nebihi ing kekerasan

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kang Pinunjul Katresnan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 176 - Kang Pinunjul Katresnan