KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 175 - Tiyang Rahayu

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 174 KPK 176 ⇨

KPKA175: Tiyang Rahayu

1

Rahayu kang mlarat ing budi witdarbe Kraton swargi
rahayu tyang kang prihati wit nampeni panglipur yekti

Reff:

Sang Kristus Guru sejati sabdanya den lampahi
Yoga den tut wuria prentahnya den estokna

2

Rahayu tyang alus budi nggih kang marisi bumi
kang luwe mring kasampurnan nggih mesthi badhe katuwukan
Reff:

3

Rahayu tyang kang welasan wit tinresnan Pangeran
salir tyang resik ing manah kepareng sowan ngarseng Allah
Reff:

4

Rahayu tyang kang ngrukunken yeku pra putreng Allah
kang kinuya wit kayekten yeku kang darbe kraton swarga
Reff:

4

Rahayu kang den pitenah krana bekti mring Allah
tansah mbangun turut Gusti ngudl ing gesang mursid yekti
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tiyang Rahayu


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 175 - Tiyang Rahayu