KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 172 - Tansah Padha Bebungaha

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 171 KPK 173 ⇨

KPKA172: Tansah Padha Bebungaha

1

Tansah padha bebungaha krana kabegjan sanyata
de kita samya tyang dosa nging tinebus sing antaka

Reff:

tansah bungah ing patunggilaning Gusti
tansah bungah wit sinung gesang sayekti.

2

Tansah olah kabecikan leladi tan mawang mring tyang
yeku pratandhaning sokur mring sihing Allah Maluhur
Reff:

3

Tansah manteb ing pracaya. tan sumelang wah tan wedi
tegen nyenyuwun ndedonga pasrah wit Gustimu nganthi
Reff:

4

Tansah padha bebungaha wit tentrem raharja nyata
Gustimu ngreksa slaminya sawutuhing gesangira
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tansah Padha Bebungaha


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 172 - Tansah Padha Bebungaha