KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 16 - Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 15 KPK 17 ⇨

KPKA16: Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa

1

Puji mring Allah Pangeran kang Maha wisesa
muji ramya binarung lan sawernining gangsa
pangidungnya klayan bingah ing manah nggunggung Gustining pratitah.

2

Puji mring Allah kang sestu adil pangrehira,
ngreksa lan ngrimati srana lubering berkahnya,
nging saklangkung gung sihnya mring tyang dosa, tinebus temah waluya.

3

Puji mring Allah kang sung tentrem raharja nyata,
tansah ngganjar begja mring tyang kang sestu pracaya,
andel-andel wah pepadhang satuhu, pujinen lan trusing kalbu.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 16 - Puji Mring Allah Kang Maha Wisesa